OEM Partners

Backuplösningar för OEM-leverantörer.

Våra lösningar för OEMs är lämpliga för företag som tillverkar lagringsenheter, (sådana som USB-/Firewire- externa hårddiskar, USB-minnen, data robotar, NAS enheter). Värdföretag, systemintegratörer. Oberoende programvaruleverantörer eller leverantörer av någon annan teknologi typ. Kontakta oss nu på info@fbackup.com för mer information:

info@fbackup.com

OEM kombinera

Vi har skapat en rad av backup program som särskilt riktar sig till hårdvarutillverkare, eller tjänsteleverantörer som även vill kombinera det med ett program för säkerhetskopiering. OEM-program är idealiskt för:

  • USB/Firewire datarobot eller externa hårdvarutillverkare
  • USB-minnen eller annan löstagbar lagringsenhet
  • Intern hårddisk eller andra lokala lagringsenheter
  • Värdföretag som erbjuder FTP/SFTP lagringskapacitet
  • PC-tillverkare eller andra systemintegratörer

Det är mycket vanligt nu för tiden att man ser USB-/Firewire-externa hårddiskar, USB-minnen eller andra lagringsenheter kombinerat med programvara för säkerhetskopiering, eftersom det finns en ökad efterfrågan på kompletta backup-lösningar. Så om du är en tillverkare nu är det dags att göra det.

OEM-kombinationsfördelar.

  • Lista över anpassningsbara funktioner. Du kan anpassa funktionerna som ingår i medföljande kombinerad programvara för säkerhetskopiering, så att du antingen erbjuder dina kunder endast de funktioner som du anser är viktigast, eller så kan du erbjuda dem samtliga funktioner.
  • Handelsnamn. Om du tänker slå samman backup programmet med en särskild lagringsenhet (USB/Firewire extern hårddisk, USB-minne), kan det vara "låst" så att det bara fungerar med den typen av enhet – på detta sätt kan du skydda ditt handelsnamn så att användaren bara kommer att kunna göra backups till enheten. Om du erbjuder FTP/SFTP lagringstjänster är din märkesprofilering av backup programvaran möjlig att programmera så att det går att rekognisera den och bara göra backups till ett specifikt IP eller utbud av IPs.
  • Märkesprofilera backup mjukvara. Den kan distribueras under ett särskilt namn, och ändras så att varje utgående länk/e-post pekar på adresser som du lämnar. På detta sätt kan du underbygga ditt varumärke till dina kunder utan kostnader för att utveckla en ny lösning för säkerhetskopiering.
  • Inga återkommande avgifter. Det finns inga återkommande eller dolda avgifter att betala för att kombinera denna märkesprofilerade backup mjukvara med din USB/Firewire lagringsenhet eller service.
  • Kraftfull programvara för säkerhetskopiering. Dina kunder kommer att ha nytta av att använda en kraftfull säkerhetskopieringslösning. Dessutom finns det vissa specifika funktioner som är inriktade på OEM kombinationer: One-touch backup och Plug-N-Backup. One-touch backup-funktionen är mycket användbar, om USB/Firewire enheten, det den är kombinerad med har en tangent, som när man trycker på den utförs en handling – det här sättet att varje gång som tangenten trycks ned kan den konfigureras för att starta en säkerhetskopiering. Plug-n-backup funktionen tar detta ett steg längre, eftersom den automatiskt startar en säkerhetskopiering när ett USB-minne är installerat i PC:n..

Kontakta oss idag för att bli vår OEM Partner: OEM Kombinera förfrågan.

info@fbackup.com

Follow usDiscussions

Become a member to ask questions about FBackup and get answers from our support team or other users.

  User Forum

Newsletter

Be notified on new releases by joining our newsletter