Tidsbegränsad kampanj

Backuplösningar för OEM-leverantörer.

Våra lösningar för OEMs är lämpliga för företag som tillverkar lagringsenheter, (sådana som USB-/Firewire- externa hårddiskar, USB-minnen, data robotar, NAS enheter). Värdföretag, systemintegratörer. Oberoende programvaruleverantörer eller leverantörer av någon annan teknologi typ. Kontakta oss nu på [email protected] för mer information:

OEM kombinera

Vi har skapat en rad av backup program som särskilt riktar sig till hårdvarutillverkare, eller tjänsteleverantörer som även vill kombinera det med ett program för säkerhetskopiering. OEM-program är idealiskt för:
 • USB/Firewire datarobot eller externa hårdvarutillverkare
 • USB-minnen eller annan löstagbar lagringsenhet
 • Intern hårddisk eller andra lokala lagringsenheter
 • Värdföretag som erbjuder FTP/SFTP lagringskapacitet
 • PC-tillverkare eller andra systemintegratörer
Det är mycket vanligt nu för tiden att man ser USB-/Firewire-externa hårddiskar, USB-minnen eller andra lagringsenheter kombinerat med programvara för säkerhetskopiering, eftersom det finns en ökad efterfrågan på kompletta backup-lösningar. Så om du är en tillverkare nu är det dags att göra det.

OEM-kombinationsfördelar.

 • Lista över anpassningsbara funktioner. Du kan anpassa funktionerna som ingår i medföljande kombinerad programvara för säkerhetskopiering, så att du antingen erbjuder dina kunder endast de funktioner som du anser är viktigast, eller så kan du erbjuda dem samtliga funktioner.
 • Handelsnamn. Om du tänker slå samman backup programmet med en särskild lagringsenhet (USB/Firewire extern hårddisk, USB-minne), kan det vara "låst" så att det bara fungerar med den typen av enhet – på detta sätt kan du skydda ditt handelsnamn så att användaren bara kommer att kunna göra backups till enheten. Om du erbjuder FTP/SFTP lagringstjänster är din märkesprofilering av backup programvaran möjlig att programmera så att det går att rekognisera den och bara göra backups till ett specifikt IP eller utbud av IPs.
 • Märkesprofilera backup mjukvara. Den kan distribueras under ett särskilt namn, och ändras så att varje utgående länk/e-post pekar på adresser som du lämnar. På detta sätt kan du underbygga ditt varumärke till dina kunder utan kostnader för att utveckla en ny lösning för säkerhetskopiering.
 • Inga återkommande avgifter. Det finns inga återkommande eller dolda avgifter att betala för att kombinera denna märkesprofilerade backup mjukvara med din USB/Firewire lagringsenhet eller service.
 • Kraftfull programvara för säkerhetskopiering. Dina kunder kommer att ha nytta av att använda en kraftfull säkerhetskopieringslösning. Dessutom finns det vissa specifika funktioner som är inriktade på OEM kombinationer: One-touch backup och Plug-N-Backup. One-touch backup-funktionen är mycket användbar, om USB/Firewire enheten, det den är kombinerad med har en tangent, som när man trycker på den utförs en handling – det här sättet att varje gång som tangenten trycks ned kan den konfigureras för att starta en säkerhetskopiering. Plug-n-backup funktionen tar detta ett steg längre, eftersom den automatiskt startar en säkerhetskopiering när ett USB-minne är installerat i PC:n..
Kontakta oss idag för att bli vår OEM Partner: OEM Kombinera förfrågan.
Contact Us

Rebranding

We offer a Rebranding program for companies that want to sell a backup program under their own brand bundled with their own services or products (hardware or software).
Here's an overview of what can be modified in a rebranded version:
 • Use any name you want for the rebranded backup program
 • Backup destinations can be locked to your own servers (i.e. for FTP/SFTP/Cloud)
 • Customize the images (i.e. logo, icons) and have your own URL and email support addresses
 • Your company name as an installation folder
 • Several features can be modified (i.e. features locked to a specific option or disabled)
In 5 simple steps you can start selling your own rebranded backup program:
 1. Contact us to establish your requirements
 2. Pay the rebranding fee
 3. We deliver the rebranded version
 4. You buy licenses with volume discounts
 5. You sell the bundled product/service
To get started simply send us an email:
Contact Us


Discussions

Become a member to ask questions about FBackup and get answers from our support team or other users.

  Forum

Newsletter

Be notified on new releases by joining our newsletter