Tidsbegränsad kampanj

FBackup

Gratis backup mjukvara
Gratis NedladdningVersion 9.9.869 || Released on 2024-04-15

Join the large family of FBackup users:

About FBackup

Short overview of FBackup
FBackup har ett enkelt gränssnitt, och guidar dig genom processen för att definiera ett backup jobb med hjälp av en guide som frågar dig:
  • Var
vill du spara säkerhetskopian, (destinationen)
  • Vad vill du säkerhetskopiera (källorna)
  • Hur vill du köra backupen (använda fullständig backup som zippar filerna, eller spegel-backup som inte zippar dem)
  • När vill du köra backupen (du kan schemalägga körningen, om du vill köra den automatiskt eller köra den manuellt)
När ett säkerhetskopia jobb definierats kan du köra det manuellt genom att trycka på Backup-tangenten (eller F6), eller om du lagt till en schemaläggare kommer backupen att köras automatiskt. FBackup kan enkelt säkerhetskopiera källor från lokala enheter, (inkluderar USB-anslutna enheter), till destinationer sådana som USB-/Firewire-anslutna enheter, eller mappade nätverksplatser. Det skapar antingen standard zip-filer (vid användning av fullständig säkerhetskopia typ), eller exakta kopior av de ursprungliga källorna, utan komprimering (använder spegel-backup typen).
FBackup

Main Features

What makes FBackup stand from the crowd

Köråtgärder före/efter säkerhetskopiering.

För varje backup jobb kan du bestämma en åtgärd som ska utföras före eller efter säkerhetskopiering. Du kan exempelvis ge kommandot “Rensa backup” handling före backupen körs, så att alla de tidigare säkerhetskopierade filerna kommer att avslutas innan du laddar de nya. Som en efter-backup åtgärd kan du ställa in den att hålla sig i beredskap, logga ut, övervintra eller stänga av datorn när säkerhetskopieringen är klar.

Exakta kopior av filer.

Om du inte vill ha filerna lagrade i en zip-fil kan FBackup göra exakta kopior av backup källorna. Eftersom FBackup också kan säkerhetskopiera tomma mappar kan du använda säkerhetskopia typen för att skapa i destinationen en “spegel” kopia av de ursprungliga filerna.

Lätt att använda.

De två viktigaste funktionerna i ett program för säkerhetskopiering är säkerhetskopieringen och återställningen. FBackup gör det lätt för dig genom att erbjuda vänliga guider. Du startar en ny säkerhetskopia guide, och väljer vad, var, hur och när backupen - säkerhetskopieringen skall köras, och backupen förbereder sig för att köras. Om du måste återställa filer kommer du att öppna en återställningsguide, den frågar dig var du vill att filerna ska återställas.

Automatiska uppdateringar.

FBackup kontrollerar automatiskt för uppdateringar varje vecka, så du får veta en ny versions lanseringstidpunkt. Valet att söka efter uppdateringar kan vara inaktiverad, men vi rekommenderar att låta den finnas aktiverad så att FBackup finns aktuell.

Flera backup destinationer.

Som standard är platsen där dina backups kommer att lagras den lokala fönster-delningen. För att försäkra dig om att du har en säker backup behöver du lagra backupen på andra ställen som stöds av FBackup (sådana som externa USB-/Firewire-enheter, eller på en mappad nätverks-enhet. Lagra så här om datorn skulle få ett maskin varufel, så har du din data på en extern plats.

Backup plugins.

Du kan ladda plugins (insticksprogram) för att göra backups, eller återställa specifika programs inställningar eller annan kund data ( som sparande av spel, e-post data, etc.). Genast du laddat in det i FBackup, kommer dessa plugins att lägga till de fördefinierade Backup listornas källor som behövs för att säkerhetskopiera det speciella programmet. Du kan se en lista över alla tillgängliga backup plugins här: .

Öppna backup filer.

Om en fil används av ett annat program vid tiden för säkerhetskopieringen kommer FBackup fortfarande att kunna göra backups på den filen, eftersom den använder Volume Shadow Service som Windows erbjuder. Så länge du finns på Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Server 2019/2016/2012/2008/2003 (32/64-bit), kommer FBackup att göra backup på dessa öppna filer. Du kan till exempel säkerhetskopiera dina Outlook E-post meddelanden och inställningar utan att först stänga dem.

Multispråk.

Välj ett språk med användargränssnitt från de språk som för närvarande stöds. Om du vill hjälpa oss översätta hemsidan, eller dess gränssnitt, till ett annat språk, kan du göra det genom att besöka sida.

Backup open files

If a file is in use by another program at the time of the backup, FBackup will still be able to back up that file, because it uses the Volume Shadow Service that Windows provides. So, as long as you're using Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Server 2019/2016/2012/2008/2003 (32/64-bit), FBackup will back up those open files. As an example, you will be able to back up your Outlook emails and settings without closing the program first.

Online sources

Starting with FBackup v9, it is now possible to use as sources files/folders from online locations. You can add sources from Dropbox or Google Drive and have those backed up to a different destination. This way you can have a back-up of your online files as well. It is a great way to protect your cloud files, for instance backing-up your Dropbox files to Google Drive (or vice-versa).

Backup & Restore Wizards

FBackup includes a step-by-step wizard with instructions to create a new backup job by selecting Where, What, How and When to backup. It also includes a wizard for restoring files. You can quickly restore the latest version of a file/folder as well as restoring versions of files backed up at a specific date.

Backup Catalog File

FBackup stores a summary snapshot of the file and folder information into a backup catalog file (".fkc") each time a backup runs. This catalog is stored in a different file than the backup itself and is used to keep track of backed up data. The advantage of using a catalog is faster backup execution and no 3rd party interference.

Screenshots

FBackup on Windows 10